Tiến Độ Xây Dựng Hà Nội Center Point

Share

Chung cư Hà nội Center Point hiện đã thi công xong phần thô và đang đi vào hoàn thiện chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tháng 5 năm 2017.

Cập nhật: 20/02/2017: Dự án đang hoàn thiện bên trong chuẩn bị bàn giao 30.5.2017

hncp5.jpg

hncp4.jpg

hncp1.jpg

hncp8.jpg

Cập nhật: 15/12/2016

IMG_1437.JPG

IMG_1438.JPG

IMG_1439.JPG